J

Priser 2018

Udregning af tilbud eller overslag hvor arbejdet skal udføres af mig er gratis.
 
Udregning af skriftelig tilbud hvor arbejdet ikke tilgår mig, afregnes med tinmeforbrug a 425 kr + moms pr. forbrugt time.
 
Arbejde på timelønsafregning er 425 kr. + moms pr. time.
 
Arbejde hvor jeg ikke leverer alt materiale er 475 kr. + moms pr. time.
 
Kørsel hvor arbejdet er under 8 timer, betaler kunden kørsels tid.
 
Kørsel hvor arbejdet er 8 timer eller over, betaler kunden kørselstid den ene vej. 
Jens Kristian Jakobsen | CVR: 26529468 | Vejbyvej 17, 7860 Spøttrup  | Tlf.: 20924544 | jenskr@jakobsen.mail.dk